سه‌شنبه, 5 تير 1403
فهرست

سازمان براي نيل به اهداف خود با رعايت مقررات مربوط اقدام به اجراي موضوعات ذيل مي نمايد:

1-    جمع آوري و تدوين، نگهداري و به روز رساني، استنتاج كليه آمار، تهيه و توليد و ذخيره اطلاعات مربوط به شهر زرند مرتبط با طراحي و برنامه ريزي هاي شهري و شهرداري و اطلاع رساني در حدود وظايف شهرداري
2-    ايجاد شبكه هاي مرتبط كامپيوتري به منظور ارائه خدمات و زير پوشش بردن كليه امور انفورماتيكي شهرداري، مكانيزه كردن سيستم هاي موجود و مورد نياز شهرداري نظير حقوق و دستمزد، امور پرسنلي، حسابداري، انبار، اموال و ...
3-    اشتراك مساعي و برقراري ارتباط با ساير موسسات ارائه كننده خدمات آماري
4-    تحقيق، بررسي و كسب آخرين دست آوردهاي علمي و تجربي در زمينه فناوري اطلاعات
5-    توليد اطلاعات وسعي در توسعه و بهينه سازي سيستم هاي موجود و هماهنگ نمودن فعاليت ها و خدمات كامپيوتري شهرداري با شهرداريهاي بزرگ كشور كه عملكرد آنها مورد تاييد وزارت كشور ميباشد.
تبصره: با اعلان وزارت كشور، در صورت تشكيل اتحاديه تعاوني سازمان هاي آمار و فناوري اطلاعات شهرداريهاي كشور، سازمان به عضويت اتحاديه مذكور كه توسط سازمان شهرداريهاي كشور تشكيل خواهد شد، در خواهد آمد.
6-    امكان سنجي، تجزيه و تحليل، طراحي و برنامه نويسي، پياده سازي، نصب، آزمايش، راه اندازي، نگهداري، آموزش، پشتيباني و مديريت كليه سيستم هاي كامپيوتري شهرداري اعم از سخت افزاري و نرم افزاري و شبكه ها.
7-    اهتمام در رعايت كليه استانداردها و ضوابط مربوط به استفاده از سيستم هاي موبوط به امور آمار، اطلاعات و خدمات كامپيوتري (سخت افزار و نرم افزار، شبكه) كه توسط مراجع ذيصلاح تعيين و از سوي وزارت كشور ابلاغ ميگردد.
8-    اهتمام در آموزش علوم آمار و اطلاعات و مباحث مرتبط با سيستم هاي كاربردي كامپيوتري از طريق ايجاد و برگزاري دوره هاي آموزشي حضوري، مكاتبه اي، دانشگاهي در مقاطع تحصيلي و دوره هاي زماني مختلف
9-    تهيه، توليد و ارائه اطلاعات مرتبط با اهداف سازمان و شهرداري در جهت هماهنگي با محيط بيروني سازمان و بهره برداري متعامل و متقابل از ديگر سازمانهاي توليد كننده اطلاعات
10-    تهيه و تامين و تحويل سخت افزار و نرم افزار با توجه به سيستم هاي مورد نياز واحدهاي مختلف شهرداري و ساير سازمانهاي وابسته و شهرداريهاي كشور
11-    توسعه و بهسازي و نگهداري سيستم هاي كامپيوتري از طريق تشكيل كميته هاي تخصصي  به منظور تحليل سيسستم دهي و ارائه آنچه جوابگوي نياز كليه واحدهاي شهرداري باشد.
12-     ايجاد سيستم بهينه گردش و مديريت اطلاعات در كليه سطوح سازماني شهرداري
13-     راه اندازي و مديريت سيستم هاي اطلاعاتي جغرافيايي (GIS) و بانكهاي اطلاعاتي نقشه اي در شهرداري

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری زرند می باشد.طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری زرند
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211